Home Перник Наредбата за финансиране на спортните клубове вече е факт!
Наредбата за финансиране на спортните клубове вече е факт!

Наредбата за финансиране на спортните клубове вече е факт!

0
0

Наредбата за финансово подпомагане на местните спортни клубове бе приета с пълно мнозинство от Общинския съвет вчера.

По този начин, след дълги години опити финансирането на спортните клубове в Перник вече е регламентирано. Методиката, на която се основава наредбата ясно разграничава детско-юношеския спорт от този в представителната група при мъже и жени.

Предвижда се финансиране и на любителски спортни клубове, участващи в областни и регионални състезания, както и клубове, работещи изцяло с подготвителни групи.
Освен това, за първи път в точкуването се разграничават индивидуалните и колективните спортове. Според наредбата във финансирането за индивидуалните спортове дял имат броят на държавните първенства, в които участват състезателите, а при колективните спортове – достигнатият етап в първенствата и броят на мачовете във финалната фаза. С утвърждаването на наредбата напълно се елиминира субективният фактор при разпределянето на средствата за спорт.
Двата отбора, които участват в професионални групи – ФК „Миньор“ и ВК „Миньор“ ще бъдат финансирани съгласно изискванията на Закона за минималната държавна помощ и не попадат в обхвата на наредбата.
Предложеният проект за регламент получи голяма подкрепа от спортните клубове още по време на проведеното публично обсъждане през февруари.