Home Общество Новата клетка на депото за неопасни отпадъци е почти готова
Новата клетка на депото за неопасни отпадъци е почти готова

Новата клетка на депото за неопасни отпадъци е почти готова

0
0

Според графика се извършват дейностите по изграждането на новата клетка на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Перник. Почти 90% от работата вече е извършена. През месеците май и юни бяха положени устойчивия и изравнителния слой пръст, както и част от отводнителните съоръжения, след това бяха изградени хидроизолацията на обекта и управлението на водите.

За отводняване на района на клетките е изграден дренаж за улавяне и отвеждане на подземни води. Довършват се и системите за третиране на инфилтрирали от отпадъците води и повърхностно отводняване, както и основите на газовите кладенци. Новата клетка на депото ще може да побере 375 000 кубически метра отпадъци.