Home Перник Няколко общински обекта отиват на концесия или под наем
Няколко общински обекта отиват на концесия или под наем

Няколко общински обекта отиват на концесия или под наем

0
0

Общинската почивна база в село Рударци да бъде отдадена на концесия според плановете на Община Перник. Предложението е заложено в проекта на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, чието публично обсъждане е насрочено за 15 януари.

Освен почивната база в Рударци на концесия се предвижда да бъдат отдадени минералната вода в кв. „Бела вода“, хижа „Кралев дол“, язовир „Рашовец“ в село Расник и терен за изграждане на многофункционална спортна площадка в пернишкия квартал „Драгановец”. В проектопрограмата са описани всички имоти, които общината смята да продаде и отдаде под наем или на концесия.

Общият размер на очакваните приходи е 10 795 000 лв., като в тази сума влизат и приходи от ползване на пазари, тротоари и улични платна, приходи от обредни дейности и такси за гробни места, както и постъпления от учредяване на ограничени вещни права. За продажба са предвидени 82 терена, седем сгради и десет общински жилища. Разходите за реализиране на програмата са изчислени на 600 000 лв. Те включват разходи за подготовка и провеждане на процедури и за отчуждаване на имоти.