Home Перник Общинското дружество „Градски транспорт“ остана без управител
Общинското дружество „Градски транспорт“ остана без управител

Общинското дружество „Градски транспорт“ остана без управител

0
0

Общинските съветници гласуваха новите управители (спечелили конкурси) на общинските търговски дружества.

Избраният за управител на „Градски транспорт“ се отказа пред Общинския съвет с мотив, че договорът не го устройва.

За „Детско и ученическо хранене“, „Общински гори“ и „Жилфонд“ нямаше разногласия, но спорове избухнаха за ОД „Дезинфекция“. Петър Янков от БСП изчете становище от професионална асоциация, че избраният кандидат не покрива изискванията за образователен ценз и това поставя под риск по-нататъшната работа на дружеството. Десислав Аспарухов обаче, който е издигнал кандидатурата на дамата, не пожела да чуе съображенията от ляво. Ралица Андреева от БСП предупреди колегите си, че с такова гласуване обричат дружеството на ликвидация, защото няма да му бъде даден лиценз. Милена Милошева (БСП) предложи да не бъдат поставяни и избраната управителка, и самото дружество в ситуация да не могат да изпълняват задълженията си и да се изчака и обяви нов конкурс.

Любомир Жотев от ГЕРБ също искаше да се прави нов конкурс, но след като Аспарухов обиколи съветниците, те обърнаха вота си и в крайна сметка подкрепиха Милена Миланова-Добринова, независимо от липсата на изискуем специфичен образователен ценз.