Home Перник Предстои саниране на шест жилищни блока
Предстои саниране на шест жилищни блока

Предстои саниране на шест жилищни блока

0
0

Предстои санирането на шест жилищни блока в Перник. Сградите се намират в централната градска част и квартал „Твърди ливади“, съобщиха от общината. Те са масивни, проектирани са преди 26 април 1999 г. и са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност. Санирането им е по проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по програмата „Региони в растеж“.

Вече е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за инженеринг, включващ проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи, което е първият етап от изпълнението на проекта. Предвидените средства са в размер над 1.8 млн. лв. без ДДС.