Home Перник Приета е и Програмата за управление на община Перник
програма2
програма3
програма4
програма5
програма6
програма7
програма8
програма9
програма10
програма10-1
програма11
програма1

Приета е и Програмата за управление на община Перник

0
0

Общинският съвет на вчерашното си заседание прие Програмата за управление на община Перник.

Документът е изготвен от кмета на община Перник Станислав Владимиров и екипът му на база двадесет точки, които той представи пред перничани по време на предизборната си кампания. Те са разширени и разделени в категории. Програмата за управление е динамичен документ и ще бъде отчитана на годишна база. Поетапно ще бъде извършван сериозен анализ на постиженията и проблемите при изпълнението на конкретните дейности и ще бъдат предлагани мерки за актуализиране. При разработването на Програмата за управление са отчетени и основните насоки и перспективи за развитие на община Перник.

Програмата за управление на община Перник до 2023 г. е разделена на пет основни приоритета
– Икономическо развитие на община Перник;
– Достоен и спокоен живот за перничани;
– Екология;
– Развитие на инфраструктурата и превръщане на Перник в по-добро място за живот;
– Развитие на културата, туризма и спорта в община Перник.