Home Общество Проверяват яз. Пчелина и р. Струма след сигнал за умряла риба
Проверяват яз. Пчелина и р. Струма след сигнал за умряла риба

Проверяват яз. Пчелина и р. Струма след сигнал за умряла риба

0
0

Служители на РИОСВ – Перник съвместно с експерти от Басейнова дирекция „Западно беломорски район“ – Благоевград и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Перник, сектор Благоевград, извършиха съвместна проверка по сигнал, постъпил на „Зеления телефон“, за умряла риба в района на с. Жабляно, общ. Земен.

Експертите извършиха оглед на язовир “Пчелина“ до гр. Земен. Констатирано беше, че ВЕЦ “Пчелина“ не работи от началото на месец септември 2019 г., включително и към момента момента на инспекцията. Във водното огледало, преливника и бързооттока на яз. “Пчелина“ беше установено наличие на екземпляри на умряла риба. Оттичащата се вода през преливника повлича умрялата риба по течението на река Струма, включително и под моста на реката в с. Жабляно, общ.З емен.

Служители от Отдел за действие при аварийни ситуации (ОДАС) към ИАОС са извършили измервания на полеви показатели на място на повърхностна вода и дълбочинна проба по показатели Ph, разтворен кислород,  процента на кислорода и електропроводимост. Всички показатели са в рамките на допустимите норми.

Днес съобразно мониторинговата програма на ИАОС ще се извърши ново пробовземане от водите на язовир „Пчелина“ и река Струма при село Жабляно,община Земен.Резултатите от последващия лабораторен анализ  ще бъдат обявени .