Home Перник Продължава изграждането на нов водопровод в кв. „Мошино“
Продължава изграждането на нов водопровод в кв. „Мошино“

Продължава изграждането на нов водопровод в кв. „Мошино“

0
0

Продължава изграждането на новия водопровод по ул. „Олег Кошевой“ в кв. „Мошино“, съобщават от Община Перник и кметство „Изток“. Работата се извършва със сондажна машина по безизкопна технология. Фирмата изпълнител копае единствено технологични отвори, в който се свързват сградните отклонения.
Напълно е монтирана и свързана е новата водопроводна връзка на ул. „Николай Чернишевски“.