Home Европейски политики Пълна забрана на вредни пестициди иска български евродепутат
Пълна забрана на вредни пестициди иска български евродепутат

Пълна забрана на вредни пестициди иска български евродепутат

0
0

Страсбург, 18 декември – „Макар да е стъпка в правилната посока, инициативата на Европейската комисия не може да се смята за сериозен ангажимент за справяне с драматичното намаляване на дивите и домашните опрашители. Европейската комисия трябва да мисли в по-дълъг хоризонт от бизнеса, който очаква бърза ликвидност и няма сам да се откаже от пестицидите. За това е нужна воля.“

Това заяви Иво Христов, член на Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП, в свое изказване в пленарна зала в Страсбург. По време на последното за тази година заседание на Европейския парламент бе разисквана представената през юни 2018 г. от Европейската комисия Инициатива на ЕС за защита на опрашителите. Резолюция, подготвена от Комисията по околна среда на ЕП на 3 декември, определи предлаганите мерки като недостатъчни за справяне с причините за проблема, които са свързани с измененията в климата, интензивното земеделие и загубата на естествени местообитания. Документът призовава за предприемането на мерки от страна на ЕС срещу намаляването на броя на дивите опрашители.

„През последните години в моята страна – България – имаше десетки случаи на отравяне на пчели. Много пчелари загубиха пчелите и поминъка си, често заради пръскане с вредни хербициди и пестициди. И това е само сметката за домашните пчели, върху които имаме наблюдения. Какъв е ефектът върху всички други опрашители, можем само да гадаем. Още не знаем какъв ефект ще окаже и 5G технологията, а учените предупреждават, че тя ще има ефект върху опрашителите“, каза още българският евродепутат.

Според Иво Христов, ако не бъде поет действен, реален финансов и политически ангажимент от страна на Комисията към пчелари и научни специалисти, съдбата на тази инициатива ще бъде доста сходна с насоките на Европейския орган по безопасност на храните от 2013 г. – за намаляване на употребата на пестициди, които вредят на пчелите.

„Шест години по-късно все още сме много по-близо до старта, отколкото до някакъв положителен резултат“, смята Христов.

Въпреки че съществуват достатъчно доказателства за проблемите, с които се сблъскват пчелите и другите насекоми, все още има много неясноти и мащабът на проблема е неизвестен. За да бъдат събрани повече данни, е необходимо отделянето на повече средства за изследвания и наблюдение на видовете опрашители в ЕС. Друга важна посока е разработването на нови видове пестициди, които са безвредни за пчелите и другите полезни насекоми.

Проучване показа, че през последните десетилетия в някои европейски региони летящите насекоми са намалели с над 75%.