Home Перник Разглеждат отново заплатата на кмета на днешната извънредна сесия
Разглеждат отново заплатата на кмета на днешната извънредна сесия

Разглеждат отново заплатата на кмета на днешната извънредна сесия

0
0

В дневният ред на днешното извънредно заседание на Общински съвет кметът Станислав Владимиров е върнал за разглеждане докладната си относно заплатата му. В неговият документ ясно е разписано увеличение в размер на 4200 лв., което чиста сума е около 3800 лв.

Припомняме, че на миналата сесия Общинският съвет гласува максималното възнаграждение на кмета, което достига 5070 лв. месечно брутна сума. Респективно на кметската заплата, се увеличава и тази на председателя на Общинския съвет и заместниците му.

Кметът Станислав Владимиров обяви, че не той е искал максималното увеличение на възнаграждението си, макар то да не ощетява общинския бюджет, защото идва от държавата. Той допълни още:

„В комисии на Общинския съвет е гласувано моята заплата да бъде най-високата позволена от закона. Защо това е така – защото респективно на моята се вдигат заплатите на председателя на Общинския съвет и на неговите заместници. За моето възнаграждение разчет не е необходим, защото то идва от държавата, но за техните е – те са от общинския бюджет.“