Home Общество Разширява се обхватът на „Младежка заетост“
Разширява се обхватът на „Младежка заетост“

Разширява се обхватът на „Младежка заетост“

0
0

❗️Влизат в сила промени по проект „Нова възможност за младежка заетост”, изпълняван от Агенция по заетостта, които ще увеличат възможностите за участие на пазара на труда на #бизнеса и младите хора до 29 години.

💡В проекта, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, е добавена нова дейност ➡️ „Осигуряване на заетост на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи #професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 9 месеца с осигурен ментор”.
✔️Така се разширява обхватът на #заетост на младите хора, като се предоставя допълнителна подкрепа в работния процес.
✔️Възнаграждението на наетите #младежи ще бъде в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група #професии за съответната година.

💡Нов момент има и в компонента #обучение по време на #работа.
✅Възнаграждението на включеното по този ред в проекта безработно лице се променя от 90% на 100% от минималната работна заплата за съответната година, а понятието „наставници“ се заменя с „ментори“.
💡В компонента стажуване при #работодател се увеличава възможността за продължителност на договора за стажуване – от 6 до 9 месеца.
✅Възнаграждението е в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група #професии за съответната година, към които се отнася разкритото стажантско място.

➡️Заетостта по всички договори за #стажуване или #обучение по време на работа, или заетост следва да приключи не по-късно от 🗓31.07.2023 г., като подаването на окончателно искане за плащане да не бъде по-късно от 🗓31.08.2023 г.
➡️Безвъзмездната финансова помощ по проект „Нова възможност за младежка заетост” е в размер на 148 259 833 лева.

ℹ️Подробна информация за актуалните условия по проекта може да бъде намерена на официалната страница на Агенцията по заетостта -https://www.az.government.bg/pages/ophrd-2014-2020-procedura-mladezhka-zaetost/ , както и да бъде предоставена от служителите в дирекции „Бюро по труда” в страната.