Home Tag "финансиране"

Първа сесия на Общински фонд „Култура“

В изпълнение на правомощията и отговорностите си Общински фонд „Култура“ – Перник обявява Пилотна сесия за финансиране и започва прием на проектни предложения финансова подкрепа, както следва: „Активни и иновативни“ – (летни) културно-образователни програми. Дейности и събития по издирване, съхраняване, популяризиране и интерпретиране на елементи от културно-историческото наследство; За разпределение са предвидени средства в размер […]

Арт работилница отваря врати в Двореца на културата

Лидл финансира граждански проекти

Лидл България дарява 19 607 лева за изпълнението на три граждански проекта в Югозападен регион по програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“. Всички те предвиждат инициативи в областите образование и култура и историческо наследство и целят да подобрят условията на живот на местните общности. Сред проектите в региона, които ще получат подкрепа, е „Играй […]

СУРВА ПЕРНИК 2023: НАГРАДИТЕ

Общинският съвет одобри фонд „Култура“

Общинският съвет прие предложения от кмета Станислав Владимиров правилник за устройството и дейността на общинския фонд „Култура“. В докладната си към местния минпарламент кметът е посочил, че фондът ще подпомага развитието на културата в община Перник като набира, управлява и разходва средствата за дейности с приоритетно местно значение. За целта ще бъде създаден управителен съвет […]

СУРВА ПЕРНИК 2023: НАГРАДИТЕ

Наредбата за финансиране на спортните клубове вече е факт!

Наредбата за финансово подпомагане на местните спортни клубове бе приета с пълно мнозинство от Общинския съвет вчера. По този начин, след дълги години опити финансирането на спортните клубове в Перник вече е регламентирано. Методиката, на която се основава наредбата ясно разграничава детско-юношеския спорт от този в представителната група при мъже и жени. Предвижда се финансиране […]

СУРВА ПЕРНИК 2023: НАГРАДИТЕ